Política de privacidad

Seven of Sweden, sätter alltid din integritetssäkerhet främst. Vi strävar efter att alltid ge bästa möjliga skydd av dina personuppgifter. Seven of Sweden, följer alltid gällande dataskyddsregler, inklusive EU:s GDPR (General dataskyddsförordning). Denna policy finns för att du ska förstå vilken typ av data vi på samlar in, varför vi samlar in den och hur vi använder den. Genom att acceptera policyn i samband med ett köp eller lämnande av information samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

PERSONUPPGIFTSANSVAR

Seven of Sweden AB, org.nr. 559322-7613, har det bestämmande inflytandet över all data och har genom våra partneravtal säkerställt att hanteringen av dina personuppgifter sker korrekt. Seven of Sweden, är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt, säkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning.

VAR VI LAGRAR DINA PERSONUPPGIFTER?

Alla personuppgifter som Seven of Sweden samlar in från dig lagras inom EU och EES, förutom vid tillfällen som anges i denna policy. Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer där detta följer av en lagstadgad skyldighet, för att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig som kund eller enligt vad som anges i gällande integritetspolicy. Se mer information under avsnittet “Vem har tillgång till dina personuppgifter”.

VILKEN TYP AV PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?

Den information vi samlar in, är den du ger till oss, t.ex. ditt namn, leveransadress, personnummer, e-postadress och telefonnummer, tillsammans med information angående dina köp, t.ex. vilka varor du har köpt, priser, datum. Vi kan även samla in information från dig när du kontaktar vår kundtjänst. Vi samlar in de uppgifter som nämns ovan för att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som kund och ge bästa möjliga service, vilket är viktigt för oss.

Seven of Sweden hanterar information om kreditkort men sparar ingen data från kreditkort, denna data lagras endast av kredit- och betaltjänstföretagen. Om vi inte fått ett fullständigt personnummer från dig kommer Seven of Sweden att tillhandahålla denna information, via extern leverantör, för säker identifiering. Vi kan komma att hämta och automatiskt uppdatera, din adressinformation från den nationella registreringen via en auktoriserad leverantör.

HUR LÄNGE LAGRAR VI DINA UPPGIFTER?

När du förser oss på Seven of Sweden med dina personuppgifter ger du oss ditt samtycke till att samla in och lagra köp och behandla uppgifterna, av ovan nämnda skäl. Vi kommer inte att lagra dina uppgifter längre än vad som är nödvändigt mer än så länge vi enligt lag är skyldiga att lagra dina uppgifter. Därefter kommer alla dina personuppgifter att raderas. Var 42:e månad anonymiserar vi all information om kunder som inte längre är aktiva.

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • När du behandlar dina köp och returer.
 • Skicka leveransaviseringar via textmeddelanden.
 • Skicka leveransaviseringar.
 • Frakt- och garantifrågor.
 • Svara på dina frågor och frågor via e-post eller kundtjänst.
 • Säkra din identitet och uppdatera din adress.
 • Vid eventuellt avtal av faktura som betalningsmetod överförs dina uppgifter till kredit- och betaltjänstföretaget, se villkor för specifikationer.
 • Analys och segmentering för riktade kampanjer.
 • Skicka e-postmeddelanden av allmän eller riktad karaktär.
 • Inbjudningar till evenemang.

MINDERÅRIGAS PERSONUPPGIFTER

Seven of Sweden har inga riktade erbjudanden för barn och samlar inte aktivt in barns personuppgifter. Om du som förälder eller vårdnadshavare till ett barn yngre än 16 år får information om att barnet har lämnat personuppgifter till oss är vi tacksamma om du kontaktar oss för radering av informationen. All information om hur du kontaktar oss hittar du nedan.

GOOGLE

Som en del av vår marknadsföring analyserar vi information, bland annat personuppgifter, om din användning av vår webbplats sevenofsweden.com, information om dina köp från vår webbplats och din aktivitet på våra sociala plattformar (för att läsa mer om de cookies vi använder se avsnittet “Cookies”). Genom att använda Google Analytics kommer vi att bearbeta och analysera dina personuppgifter och information om din webbanvändning för att kunna anpassa de annonser och erbjudanden du kommer att se och utveckla våra produkter och tjänster. Dessutom kan vi och Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”) använda dina personuppgifter för att utvärdera din användning av vår webbplats sevenofsweden.com och för tjänster relaterade till webbplatsaktiviteter och internet använda sig av.

Dina personuppgifter kommer att delas ut/tillhandahållas till Google eftersom vi använder Google Analytic Analys för analys. Av denna anledning kan dina personuppgifter överföras till och lagras på Googles servrar som finns runt om i världen. Dina personuppgifter kan alltså komma att hanteras på en server i ett annat land än där du bor. Google kan också överföra dina personuppgifter till tredje part i de fall det krävs enligt lag eller när tredje part behandlar informationen för Googles räkning.

VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER?

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilken typ av personuppgifter vi har lagrat, syftet med behandlingen av dessa personuppgifter och information om var dessa personuppgifter har hämtats. Begäran om att få sådan information måste vara skriftlig och skickas till vår kundtjänst på adressen nedan. För att kunna hitta dina uppgifter i alla våra databaser behöver vi ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer.

Om du vill få dina personuppgifter utlämnade i syfte att kunna använda dem någon annanstans (dataportabilitet), vänligen kontakta info@sevenofsweden.com. Vi är skyldiga att spara personuppgifter i 7 år i enlighet med gällande bokföringslag och är därför i vissa fall skyldigt enligt lag att behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att uppgifterna ska raderas.

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. Dina personuppgifter kan dock komma att överföras till tredje part, om det behövs för att tillhandahålla tjänster till dig. Detta inbegriper exemplen nedan:

 • Logistik – För att säkerställa leverans av dina beställda varor.
 • Betallösningar – För att kunna erbjuda dig Paypal som betalningsalternativ kommer vi att vidarebefordra dina personuppgifter till Paypal, såsom kontakt- och beställningsuppgifter. Detta kommer att tillhandahållas för att Paypal ska kunna bedöma om du kvalificerar dig för deras betalningsalternativ och för att skräddarsy betalningsalternativen för dig. Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och i enlighet med informationen i Paypal integritetspolicy.
 • Myndigheter – för att kunna fullgöra våra rättsliga skyldigheter, såsom Postnord/DHL, skatteverket och andra myndigheter.
 • IT-tjänster – för att kunna tillhandahålla tjänster som är avgörande för vår drift, tekniska support och underhåll.
 • Marknadsföring/reklam – för analys av dina personuppgifter och distribution av erbjudanden.

Vi kan behöva överföra dina personuppgifter till tredje part för uppdateringar och tillämpning av information från det offentliga registret eller andra offentliga register för att förenkla vårt beställningsförfarande när du beställt via vår webbplats.

HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Seven of Sweden vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag, för att säkerställa att dina personuppgifter inte förloras eller förstörs, eller att obehöriga personer får tillgång till uppgifterna.